(1)
Cora, Łukasz. Ponowienie czynności Dowodowej W Polskim Procesie Karnym (aspekty Teoretyczne I Prakseologiczne). 10.14746/rpeis 2018, 80, 197-208.