(1)
Wróblewski, B. P. Radykalne Uproszczenie Prawa Podatkowego W ujęciu Paula Kirchhofa. 10.14746/rpeis 2014, 76, 91-104.