(1)
Lach, D. E. Refundacja leków a równy dostęp Do świadczeń Opieki Zdrowotnej. 10.14746/rpeis 2014, 76, 119-131.