(1)
Wiśniewska, D.; Wiśniewski, M. Tendencje W zarządzaniu długiem samorządowym W Polsce Na Podstawie Wieloletnich Prognoz Finansowych Jednostek samorządu Terytorialnego. 10.14746/rpeis 2014, 76, 175-193.