(1)
Kotlarska-Michalska, A. Strategie działania W starzejącym Się społeczeństwie. Tezy I Rekomendacje, Red. Barbara Szatur-Jaworska. 10.14746/rpeis 2014, 76, 290-295.