(1)
Lipowicz, I. Stan Ochrony Praw człowieka Z Perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich. 10.14746/rpeis 2014, 76, 125-142.