(1)
Suchocka, H. W Poszukiwaniu Modelu Ustrojowego Prokuratury (w świetle Prac Komisji Rady Europy „Demokracja Poprzez Prawo”). 10.14746/rpeis 2014, 76, 161-174.