(1)
Balcerowicz, L. Polski Wymiar sprawiedliwości Z Punktu Widzenia Ekonomii Instytucjonalnej. 10.14746/rpeis 2014, 76, 175-190.