(1)
Budzinowski, R. Zagadnienia funkcjonalności Prawa Rolnego: Między Europeizacją a lokalnością. 10.14746/rpeis 2014, 76, 245-257.