(1)
Sokołowski, T. Podzielność świadczenia W Umowie O Roboty Budowlane. 10.14746/rpeis 2014, 76, 51-63.