(1)
Buchowska, N. Ramy Prawne współpracy Unii Europejskiej Z Organizacją Narodów Zjednoczonych W Dziedzinie Ochrony Praw człowieka. 10.14746/rpeis 2014, 76, 79-91.