(1)
Ganowicz, G. Uwagi Po Lekturze artykułu Bilans społecznej Wyobraźni. Komentarz Socjologiczny Do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. 10.14746/rpeis 2014, 76, 321-323.