(1)
Sobol-Kołodziejczyk, P.; Zieliński, M. Witold Pokruszyński, Filozofia bezpieczeństwa. 10.14746/rpeis 2014, 76, 381-383.