(1)
GawliƄski, A. Bogdan Lach, Profilowanie Kryminalistyczne. 10.14746/rpeis 2014, 76, 384-385.