(1)
Żywiecka, H. Paweł Smaga, Rola Banku Centralnego W Zapewnieniu stabilności Finansowej. 10.14746/rpeis 2014, 76, 388-390.