(1)
Wojnowska-Radzińska, J. Dostęp Cudzoziemca Do Akt W postępowaniu W Przedmiocie zobowiązania Do Powrotu – Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda. 10.14746/rpeis 2019, 81, 57-71.