(1)
Piątek, W. Profesor Roman Hauser Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej W Lublinie. 10.14746/rpeis 2014, 76, 397-398.