(1)
Lączkowski, W. Wspomnienia byłego Dziekana. 10.14746/rpeis 2019, 81, 19-23.