(1)
Maroń, G. Odwołania Do Literatury pięknej W Orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 10.14746/rpeis 2019, 81, 67-82.