(1)
Lemkowski, M. Uwzględnienie Skargi Kasacyjnej Przez Sąd Najwyższy Jako Podstawa żądania Naprawienia Szkody wyrządzonej Przez Wydanie Prawomocnego Orzeczenia Niezgodnego Z Prawem. 10.14746/rpeis 2019, 81, 97-100.