(1)
Szwarc, A. J. Dziekańskie Wspomnienia W 100-Lecie Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu. 10.14746/rpeis 2019, 81, 25-34.