(1)
Główczewski, M. Wiedza Polskich sędziów I prokuratorów Na Temat Psychologii Zeznań Naocznych świadków W świetle Badania własnego. 10.14746/rpeis 2019, 81, 141-158.