(1)
Czeszejko-Sochacka, K. „Inność drażni jednakowość” – Kilka Uwag O Problematyce Dyskryminacji osób LGBT Ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Karnego. 10.14746/rpeis 2019, 81, 191-205.