(1)
Siwek, K. Ponownie O Artykule 25 § 2a Kodeksu Karnego. Kilka Uwag Do artykułu Jana Kluzy „Nowe Granice Obrony Koniecznej? Uwagi Na Tle Nowelizacji Kodeksu Karnego Z 8 Grudnia 2017 r.”. 10.14746/rpeis 2019, 81, 207-215.