(1)
Mrożek, J. Samorząd Zawodowy a pojęcie Administracji Publicznej. 10.14746/rpeis 2019, 81, 127-140.