(1)
Zmierczak, M. Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski, Doktryna Polaków. Klasyczna Filozofia Polityczna W Dyskursie Potocznym. 10.14746/rpeis 2019, 81, 217-220.