(1)
Kurkowski, P. Zarządzanie Kadrami Pod Redakcją Naukową Tadeusza Listwana. 10.14746/rpeis 2019, 81, 221-222.