(1)
Kondej, M. Przełamanie rezultatów wykładni językowej Zgodnie Z Zasadą nadrzędności Konstytucji. 10.14746/rpeis 2019, 81, 39-52.