(1)
Staniszewska, L. Instytucja współdziałania Materialnego W Wydawaniu aktów Administracyjnych Na przykładzie Wybranych porządków Prawnych – Polski I Republiki Federalnej Niemiec. 10.14746/rpeis 2021, 83, 129-141.