(1)
Basa, M. Instytucja ławników Sądu Najwyższego. 10.14746/rpeis 2020, 82, 85-99.