(1)
Urban, D. Finansyzacja Gospodarki W ujęciu Makroekonomicznym. 10.14746/rpeis 2020, 82, 231-245.