(1)
Zawadzka-Pąk, U. K. Aksjologiczno-Prawna Analiza Plebiscytowego Modelu budżetu Partycypacyjnego (obywatelskiego) Na przykładzie Wybranych Polskich Miast. 10.14746/rpeis 2020, 82, 283-298.