(1)
Czechowicz, S. Problem wielości Sankcji Represyjnych Za Nieszczepienie Dziecka Z Perspektywy Skutecznego Wykonania obowiązku Szczepień. 10.14746/rpeis 2021, 83, 37-46.