(1)
Górska, R. Ocena wpływu Programu „Rodzina 500+” Na Polską Gospodarkę Za Pomocą Modelu CGE. 10.14746/rpeis 2020, 82, 249-266.