(1)
Badowiec, R. Postępowanie Dowodowe Na Rozprawie głównej Bez udziału oskarżonego W świetle Art. 378a Kodeksu postępowania Karnego a Standardy Rzetelnego Procesu. 10.14746/rpeis 2021, 83, 93-105.