(1)
Justyński, T. „Dziedziczenie” Rodzinnych ogrodów działkowych. Uwagi De Lege Lata I De Lege Ferenda. 10.14746/rpeis 2021, 83, 77-91.