(1)
Boike, P. Prawo I Literatura. Parerga, Red. Joanna Kamień, Jerzy Zajadło, Kamil Zeidler. 10.14746/rpeis 2020, 82, 311-312.