(1)
Szymborski, P. Szanse I zagrożenia U Progu Emerytury: Sytuacja Starszego Pokolenia W kontekście więzi Rodzinnych I solidarności międzypokoleniowej. 10.14746/rpeis 2021, 83, 271-288.