(1)
Hendel, M. Miejsce Zjawiska współdzielenia W Koncepcji zrównoważonego Rozwoju. 10.14746/rpeis 2020, 82, 167-177.