(1)
Ulbrych, M. Regionalne zróżnicowanie potencjału przetwórstwa przemysłowego W Polsce W kontekście Postulatu Reindustrializacji. 10.14746/rpeis 2020, 82, 229-246.