(1)
Zawora, J.; Kowalska, I. Bilans wdrożenia ZIT W Polsce − Nowego Instrumentu Finansowania Polityki spójności UE. 10.14746/rpeis 2021, 83, 235-252.