(1)
Szwast, M. Skuteczność Skargi Na przewlekłość postępowania Przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle Orzecznictwa). 10.14746/rpeis 2021, 83, 49-64.