(1)
Żak, M. Kompetencje Zawodowe sędziów a Instytucjonalizacja Partycypacji społecznej W Wymiarze sprawiedliwości. 10.14746/rpeis 2020, 82, 61-75.