(1)
Szczepaniak, R. Kilka Refleksji Na Temat Stanu Cywilistycznej Aparatury pojęciowej używanej W Dyskursie O podmiotowości Prawnej. 10.14746/rpeis 2020, 82, 111-125.