(1)
Bugajski, B.; Nowak-Gruca, A. Prawa własności Intelektualnej Jako składniki majątków małżonków W świetle Art. 33 Pkt 9 k.r.O. 10.14746/rpeis 2020, 82, 127-142.