(1)
Manikowski, P.; OwsiƄski, K. Innowacje W Ubezpieczeniach Komunikacyjnych W Polsce. 10.14746/rpeis 2020, 82, 231-248.