(1)
Michałowska, K. Ochrona Zdrowia Dziecka I Jego Rodziny a Realizacja obowiązku Nauki W Sytuacji Stanu Epidemii. 10.14746/rpeis 2021, 83, 21–35.