(1)
Dajczak, W. Czasopismo Prawnicze 2.0: Racjonalna Ewolucja Czy Wymuszona Rewolucja? . 10.14746/rpeis 2021, 83, 123-139.