(1)
Gorynia, M.; Sitek, B. Rola Czasopism Naukowych W Zreformowanym Systemie Nauki I Szkolnictwa wy┼╝szego W Polsce. 10.14746/rpeis 2021, 83, 39-57.