(1)
Ratajczak, M. System awansów Naukowych W Polsce: Ewolucja I Aspekty Instytucjonalne. 10.14746/rpeis 2021, 83, 297-315.